Wykaz obejmujący samodzielny lokal mieszkalny i samodzielne lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu wraz z udziałem w prawie własności gruntu, położone w Łodzi przy ul. Zgierskiej 9, ul. Smutnej 26 i 26A, ul. Zielonej 24, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 37, ul. Ludwika Zamenhofa 17, ul. Radwańskiej 65, ul. Rewolucji 1905 r. nr 58, ul. dr. Seweryna Sterlinga 22, al. Tadeusza Kościuszki 46, ul. Henryka Sienkiewicza 37, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35

Publikacja od 15.06.2022 r. do 06.07.2022


Metryka strony i historia zmian