Wykaz obejmujący samodzielny lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, położony w Łodzi przy ul. dr. Adama Próchnika 5

Publikacja od 07.11.2022 r. do 28.11.2022 r.


Metryka strony i historia zmian