Wykaz obejmujący samodzielny lokal użytkowy położony przy ul. Śląskiej 9/13 i ul. Śląskiej bez numeru, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Publikacja od 23.11.2022 r. do 14.12.2022 r.


Metryka strony i historia zmian