Wykaz przeznaczonych do oddania w odpłatne użytkowanie na rzecz Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83

Publikacja od 16.09.2022 r. do 06.10.2022 r.


Metryka strony i historia zmian