Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 8718/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 5U usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 39D, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jego wykazu

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że wywieszony jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykaz stanowiący załącznik do:

- Zarządzenia Nr 8718/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 5U usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 39D, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jego wykazu.

Pliki do pobrania:
Wykaz nieruchomości >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (27.06.2018 08:35)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (11.07.2018 08:37)

Informację opracował: Alina Krukowska (22.06.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 102