Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy części nieruchomości położonych przy: ul. Spadkowej 4/6, ul. Spadkowej bez numeru, Cieku z Kochanówki, ulicy bez nazwy, ul. Pomorskiej 169, ul. Zbąszyńskiej bez numeru, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz położonej przy ul. Kurczaki 123, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

                Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 19 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy części nieruchomości położonych przy:

  • ul. Spadkowej 4/6, obręb B-37, część działki nr 14/4 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027362/4 o powierzchni 91,00 m²,
  • ul. Spadkowej bez numeru, obręb B-37, część działki nr 13/3 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027362/4 o powierzchni 279,00 m²,
  • Cieku z Kochanówki, obręb B-37, część działki nr 35/4 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00055132/8 o powierzchni 14,00 m²,
  • ul. Spadkowej bez numeru, obręb B-37, część działki nr 26/3 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00068831/2 o powierzchni 207,00 m²,
  • ul. Spadkowej bez numeru, obręb B-37, część działki nr 21/4 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00068831/2 o powierzchni 308,00 m²,
  • ul. Spadkowej bez numeru, obręb B-37, część działki nr 26/4 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00010377/0 o powierzchni 41 m²,
  • ulicy bez nazwy, obręb B-56, część działki nr 125/7 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00298117/2 o powierzchni 6,00 m²,
  • ul. Pomorskiej 169, obręb S-4, część działki nr 32/9 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00032392/1 o powierzchni 2,16 m²,
  • ul. Zbąszyńskiej bez numeru, obręb B-31, część działki nr 79/11 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00028574/0 o powierzchni 4,10 m²,

  przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat;

  • ul. Kurczaki 123, obręb G-30, część działki nr 456/3 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00009289/6 o powierzchni 79,20 m²,

  przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian