Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy części nieruchomości położonych przy ul. Szczecińskiej 31, przeznaczonej do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz przy ul. Mahatmy Gandhiego bez numeru, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 16 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy części nieruchomości położonych przy:

  • ul. Szczecińskiej 31, obręb B-35, część działki nr 18/1 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00095422/0 o powierzchni 0,06 m²,
    przeznaczonej do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej  na okres do 3 lat;
  • ul. Mahatmy Gandhiego bez numeru, obręb B-45, część działki nr 103/11 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00025802/7o powierzchni 2,46 m²,
    przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Metryka strony i historia zmian