Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, oraz przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat, oraz w stosunku do której zostanie zawarty aneks dotyczący okresu jej obowiązywania, tj. łącznie do 29 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 1 października 2020 r. do 22 października 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

 • ul. Drewnowskiej bez numeru i Marcina Kasprzaka bez numeru, obręb P-7 i B-46 działki nr 245/3 i 114/14 opisane w księgach wieczystych nr LD1M/00052854/4 i LD1M/00024595/5, o łącznej powierzchni 121,60 m²;
 • ul. Zachodniej 42, obręb S-1, działka nr 112/5 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00119506/8, o powierzchni 434,00 m²;
 • ul. Zachodniej 68 i Zachodniej bez numeru, obręb S-1 działki nr 313/4 i 314/1 opisane w księgach wieczystych nr LD1M/00102037/7 i LD1M/00114046/0, o łącznej powierzchni 1736,00 m²;
 • ul. Zachodniej bez numeru i płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru, obręb S-1 działki nr 352/2, 551 i 389/17 opisane w księgach wieczystych nr LD1M/00000373/9 i LD1M/00000519/5, o łącznej powierzchni 255,00 m²;
 • ul. Łąkowej bez numeru, obręb P-20, część działki nr 72/18 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00089090/8, o powierzchni 40,81 m²;

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

 • ul. Beskidzkiej bez numeru, obręb W-5, część działki nr 109/2 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00129675/6, o powierzchni 3,58 m²;
 • ul. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru i Zgierskiej 256, obręb B-7, części działek nr 5/5 i 5/7 opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00091690/1, o powierzchni 4,18 m²;
 • ul. Uniwersyteckiej 8/10, obręb S-2, części działek nr 196/27 i 196/21 opisanych w księgach wieczystych nr LD1M/00007212/2 i LD1M/00028800/4, o łącznej powierzchni 276,00 m²;
 • ul. Uprawnej 19, obręb B-37, część działki nr 172/8 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00011785/0, o powierzchni 5,67 m²;
 • ul. Zachodniej bez numeru i Bazarowej bez numeru, obręb B-46, części działek nr 255/34 i 291/7 opisanych w księgach wieczystych nr LD1M/00267315/4 i LD1M/00055911/3, o powierzchni 197,4 m²;
 • ul. Pomorskiej bez numeru, obręb S-9, część działki nr 95/62 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00111885/2, o powierzchni 8,70 m²;
 • ul. Siedlecka 1, obręb G-5, część działki nr 192/4 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00135425/4, o powierzchni 8,0 m²;
 • ul. Fabrycznej 4 i Targowej 65, obręb W-25 części działek nr 42/12 i 42/6 opisane w księgach wieczystych nr LD1M/00204718/0 i LD1M/00126099/3, o łącznej powierzchni 238,20 m²;
 • ul. Obywatelskiej 57, obręb G-1, część działki nr 317/18 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00003438/4, o powierzchni 148,0 m²;

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat, oraz umowy dzierżawy:

 • Umowa dzierżawy z dnia 1 marca 2007 r. z Stowarzyszenie Kupców „Stary Czerwony Rynek”

w stosunku do której zostanie zawarty aneks dotyczący okresu jej obowiązywania, tj. łącznie do 29 lat.