Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat przy ul. Gdyńskiej 3 oraz przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do lat 3 położonych przy ul. Mahatmy Gandhiego 16/24, Mahatmy Gandhiego bez numeru i gen. Tadeusza Kutrzeby bez numeru

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 22 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

 1. ul. Gdyńskiej 3 oznaczonych w obrębie B-28, jako części działek: 126/2
  (KW LD1M/00037903/2), 129/3 (KW LD1M/00035150/4) i 129/4
  (KW LD1M/00037903/2) oraz działki nr 108/38 (KW LD1M/00147269/9) i 126/1
  (KW LD1M/00037903/2) o łącznej powierzchni 3002,00 m2; przeznaczonych
  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
 2. ul. Mahatmy Gandhiego 16/24, Mahatmy Gandhiego bez numeru i gen. Tadeusza Kutrzeby bez numeru oznaczonych w obrębie B-45, jako części działek nr: 103/45
  (KW LD1M/00252558/1), 95/169 (KW LD1M/00042646/0) i 95/189
  (KW LD1M/00020073/2) o łącznej powierzchni 20,10 m2 , przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do lat 3.

Metryka strony i historia zmian