Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych przy: ul. Cieplarnianej 12, ul. Zachodniej bez numeru, ul. Kolejowej 12, ul. Pabianickiej bez numeru, ul. Balonowej 44 oraz ul. Obywatelskiej bez numeru, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 11 kwietnia 2018 r. do 2 maja 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych przy:
 

  • ul. Cieplarnianej 12, obręb P-1, działka nr 49, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00012201/0, o powierzchni 7 970,00 m²; 
  • ul. Zachodniej bez numeru, obręb B-47, część działki nr 699, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00295983/2, o powierzchni 14,00 m²; 
  • ul. Zachodniej bez numeru, obręb B-47,część działki nr 186/58, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00053343/6, o powierzchni 10,00 m²; 
  • ul. Kolejowej 12, obręb G-24, działka nr 13/2, o powierzchni 500,00 m²;
  • ul. Kolejowej 12, obręb G-24, część działki nr 13/1, o powierzchni 100,00 m²;
  • ul. Pabianickiej bez numeru, obręb G-10, działka nr 78/116, o powierzchni 629,00 m²;
  • ul. Pabianickiej bez numeru, obręb G-10, działka nr 78/118, o powierzchni 470,00 m²;
  • ul. Balonowej 44, obręb P-24, część działki nr 361/4, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00118287/9, o powierzchni 400,00 m²;
  • ul. Obywatelskiej bez numeru, obręb G-2, część działki nr 120/1, o powierzchni 28,00 m²; 

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (06.04.2018 12:45)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (06.04.2018 12:47)

Informację opracował: Magdalena Kowalik (03.04.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 280