Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych przy: ul. Marysińskiej bez numeru, ul. Aleksandrowskiej bez numeru i ul. Warszawskiej bez numeru, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

 

informuje, że w dniach od  02 lipca 2018 r. do 23 lipca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych przy:

  • Marysińskiej bez numeru, obręb B-48, część działki nr 88/61, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00012038/6, o powierzchni 19,00 m²;
  • Aleksandrowskiej bez numeru, obręb B-36, działka nr 193/3, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046027/3, o powierzchni 41,00 m²;
  • Aleksandrowskiej bez numeru, obręb B-36, działka nr 193/4, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046027/3, o powierzchni 68,00 m²;
  • Warszawskiej bez numeru, obręb B-22, część działki nr 450/3, brak księgi wieczystej, o powierzchni 501,00 m²

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (27.06.2018 08:17)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (27.06.2018 08:19)

Informację opracował: Katarzyna Wiertlewska (26.06.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 117