Wykazy nieruchomości położonych przy: ul. Turoszowskiej bez numeru, ul. Giewont bez numeru, ul. Łanowej bez numeru, ul. Piotrkowskiej 68, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 30 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Turoszowskiej bez numeru (część działki nr 57/36 - KW LD1M/00332575/1 w obrębie B-44) o powierzchni 35 m2,
 • ul. Giewont bez numeru (część działki nr 22 – KW LD1M/00136212/5 w obrębie W-11) o powierzchni 73 m2,
 • ul. Łanowej bez numeru (część działki nr 48/62 - KW LD1M/00085051/5 w obrębie B-43) o powierzchni 72 m2,
 • ul. Piotrkowskiej 68 (części działki nr 44/8 - KW LD1M/00131848/7 w obrębie S-6) o łącznej powierzchni 210 m2,
 • ul. Rewolucji 1905 r. nr 18 (części działki nr 221/3 - KW LD1M/00099941/2 w obrębie S-1) o łącznej powierzchni 139 m2,
 • ul. Tuwima 23/25 (części działki nr 297/7 - KW LD1M/00039240/0 w obrębie S-6) o łącznej powierzchni 231 m2,
 • ul. Lutomierskiej 69 (część działki nr 212/8 - KW LD1M/00136197/3 w obrębie B-46) o powierzchni 22 m2,
 • ul. Limanowskiego 153 (część działki nr 123 – Rep.hip.6495 nr hip. 4857 w obrębie B-29) o powierzchni 55 m2,
 • ul. Jana Matejki 3/5 (działka nr 5/12 - KW LD1M/00226917/5 w obrębie S-3) o powierzchni 71 m2,
 • ul. Jana Matejki bez numeru (działka nr 4/19 – KW LD1M/00226917/5 oraz działka nr 4/29 – KW LD1M/00343613/0 w obrębie S-3) o łącznej powierzchni 748 m2,
 • al. Grzegorza Palki bez numeru (działka nr 4/30 oraz część działki nr 4/33 – KW LD1M/00343613/0 w obrębie S-3) o łącznej powierzchni 91 m2,
 • ul. Grażyny Bacewicz bez numeru (części działki nr 224/2 - KW LD1M/00345325/8 w obrębie W-33) o łącznej powierzchni 293 m2,
 • ul. Snowalnianej bez numeru (część działki nr 69/10, część działki nr 69/25, część działki 69/40 - KW LD1M/00054356/7 oraz część działki nr 69/41 – właściciel nieustalony w obrębie W-32) o łącznej powierzchni 882 m2,
 • ul. Przybyszewskiego 229 (działka nr 108/1 - KW LD1M/00175602/1 oraz działka nr 108/2 – KW LD1M/00341990/2 w obrębie W-30) o łącznej powierzchni 859 m2,
 • ul. Tatrzańskiej 14/16 (część działki nr 120/4 - KW LD1M/00035684/6 w obrębie W-28) i ul. Tatrzańskiej bez numeru (część działki nr 64/58 - KW LD1M/00316604/6 w obrębie W-28) o łącznej powierzchni 115 m2,
 • ul. Kątnej bez numeru (działka nr 28/4, działka nr 30/6 – KW LD1M/00020599/5 oraz działka nr 29/6 – KW LD1M/00178151/5 w obrębie W-39) o łącznej powierzchni 2048 m2,
 • ul. Kątnej bez numeru (działka nr 47/7 - KW LD1M/00155178/3 w obrębie W-39) o powierzchni 1531 m2,
 • ul. Sołeckiej 15 (działka nr 88/3 - KW LD1M/00127472/9 w obrębie W-18) o powierzchni 4459 m2,
 • ul. Liściastej 118 (działka nr 93 - KW LD1M/00188293/5 w obrębie B-4) o powierzchni 1014 m2,
 • ul. Przedwiośnie bez numeru (działka nr 22 – KW LD1M/00038763/5 w obrębie B-25) o powierzchni 696 m2,
 • ul. Szczecińskiej bez numeru (działka nr 72/1 - KW LD1M/00330490/7 w obrębie B-2) o powierzchni 1024 m2
 • ul. Łupkowej bez numeru (działka nr 203/1 - KW LD1M/0067611/7 w obrębie B-20) o powierzchni 54 m2,
 • ul. Łupkowej bez numeru (część działki nr 203/1 oraz część działki nr 203/7 - KW LD1M/00067611/7 w obrębie B-20) o łącznej powierzchni 16 m2,
 • ul. Łupkowej bez numeru (część działki nr 203/1 oraz część działki nr 203/7 - KW LD1M/00067611/7 w obrębie B-20) o łącznej powierzchni 34 m2,
 • ul. Drukarskiej 9 (części działki nr 580/4 - KW LD1M/00094950/3 w obrębie B-28) o łącznej
  powierzchni 30 m2,
 • plac Norberta Barlickiego 5 (części działki nr 178 - KW LD1M/00104672/4 w obrębie P-19) o łącznej powierzchni 440 m2,
 • ul. Zaolziańskiej 35 (część działki nr 6/11 - KW LD1M/00004282/2 w obrębie G-11) o powierzchni 30 m2,
 • ul. gen. Józefa Chłopickiego 50 (działka nr 191 w obrębie P-15) o powierzchni 1064 m2,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (działka nr 137 - KW LD1M/00102430/2 w obrębie G-14) o powierzchni 735 m2,
 • ul. Zdrowie 4 (część działki nr 627/4 - KW LD1M/00107100/5 w obrębie P-15) o powierzchni 267 m2,
 • al. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego bez numeru (część działki nr 445/7 - KW LD1M/00064575/1, część działki nr 154/10 – KW LD1M/00050907/7, część działki nr 153/6 oraz część działki nr 153/7 – KW LD1M/00039332/2 w obrębie P-23) o łącznej powierzchni 597 m2,
 • ul. Pabianickiej bez numeru (działka nr 547/2 - KW LD1M/00080517/5 w obrębie G -24) o powierzchni 57 m2,
 • ul. Kwiatowej 10 (działka nr 125/3 - KW LD1M/00036820/9 w obrębie P-5) oraz ul. Kwiatowej bez numeru (działka nr 137/34 – KW LD1M/00317778/3 w obrębie P-5) o łącznej powierzchni 126 m2,
 • ul. Tadeusza Łabędzkiego 1 (działka nr 66/3 - KW LD1M/00126307/5 w obrębie G -44) o powierzchni 7 m2,
 • ul. Rzgowskiej 309, 311, 311A, 319, 321C, 323 (część działki nr 407/3 – KW LD1M/00047509/3,
  część działki nr 445/3 – KW LD1M/00053212/9, część działki nr 410/3 – KW LD1M/00066222/6,
  część działki nr 414/7 – KW LD1M/00051795/5, część działki nr 420/3 - KW LD1M/00046557/7,
  część działki nr 421/3 – KW LD1M/00066219/2 w obrębie G -44) i ul. Rzgowskiej bez numeru (
  część działki nr 427/7 – KW LD1M/00066220/2 w obrębie G-44) o łącznej powierzchni 200 m2,
 • ul. Dalekiej 9 (działka nr 575/1 oraz działka nr 579/21 - KW LD1M/00010489/8 w obrębie G-44) o łącznej powierzchni 51 m2,
 • ul. prof. Włodzimierza Musiała 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 (działka nr 576/2, działka nr 576/10, działka nr 577/1, działka nr 576/9, działka nr 576/3, działka nr 575/6, działka nr 576/11, działka nr 575/7, działka nr 576/4, działka nr 576/5, działka nr 575/8, działka nr 576/12, działka nr 575/9, działka nr 576/6, działka nr 576/13, działka nr 579/22, działka nr 575/10, działka nr 576/8, działka nr 576/7, działka nr 576/14, działka nr 576/15 - KW LD1M/00010489/8 w obrębie G-44) o łącznej powierzchni 140 m2,
 • ul. płk. Piotra Wysockiego bez numeru (działka nr 118/1 - KW LD1M/00316409/9 w obrębie G-14) o powierzchni 151 m2,
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego 56/60 (działka nr 232/32, działka nr 232/33 i działka 232/36 - KW LD1M/00032717/6 w obrębie G-27) i ul. Klaudiusza Łazowskiego 62 ( część działki nr 228/1 w obrębie G-27 ) o łącznej powierzchni 318 m2,
 • ul. Swobodnej bez numeru (działka nr 550/1 – KW LD1M/003115561/5 w obrębie G-42) o powierzchni 1416 m2,
 • ul. Świętojańskiej 5-9 (działka nr 409/14 – KW LD1M/00071084/4 w obrębie G-22) i ul. Świętojańskiej 11 (działka nr 409/18 – KW LD1M/00010612/0 w obrębie G-22) o łącznej powierzchni 872 m2,
 • ul. Pustej 15 (działka nr 123/1 i działka nr 123/3 – KW LD1M/00162034/4 w obrębie G-22) o łącznej powierzchni 120 m2,
 • ul. Tabelowej bez numeru (część działki 649/1 – KW LD1M/049627/0 w obrębie G-42) o powierzchni 572 m2,
 • ul. Gabrieli Zapolskiej bez numeru (część działki nr 54/87 – właściciel: 1/2 Skarb Państwa, 1/2 Miasto Łódź, w obrębie G-17) o powierzchni 273 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Mazurska 49/55 (część działki nr 164/28 - KW LD1M/00114145/4 w obrębie G -16) o powierzchni 24 m2 i ul. Antoniego Odyńca bez numeru (część działki nr 73/15 – KW LD1M/00022701/8 i część działki nr 73/42 – KW LD1M/00035225/1 w obrębie G-16) o łącznej powierzchni 50 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian