Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 04 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia

- na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej:

  • ul. Ogrodowa 66 (części działki nr 4, w obrębie P-9 o łącznej pow. 548 m²),
  • ul. Organizacji "Wolność i Niezawisłość" bez numeru (działka nr 88/4, w obrębie B-50 o pow. 1 324 m²),
  • ul. Stanisława Tybury bez numeru (część działki nr 78/104, w obrębie B-45, o pow. 17 m2),
  • ul. ks. Adama Naruszewicza bez numeru i Władysława Broniewskiego bez numeru oznaczone odpowiednio jako działki (część działki nr 8/13, część działki nr 277/2 w obrębie G-16 o łącznej pow. 39 m2),
  • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 36 (część działki nr 332/5, w obrębie G-5, o pow. 14 m2),
  • ul. Chocianowicka 112 (części działki nr 132/3, w obrębie G-36, o łącznej pow. 24 177 m2),
  • ul. Grottgera bez numeru (działka nr 200/3 w obrębie G-5, o pow. 2 205 m2),
  • ul. Pieniny 19, 19/27 i Pieniny bez numeru oznaczone odpowiednio jako działki (działka nr 209/55, część działki nr 209/59, część działki nr 208/29 w obrębie W-12 o łącznej pow 619 m2),
  • ul. Czechosłowacka 5 (część działki nr 14/5 w obrębie W-15, o pow. 25 m2),
  • ul. Kołłątaja 6 (części działki nr 78/2 w obrębie S-2 o łącznej pow. 52 m2).

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (30.11.2017 10:56)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (30.11.2017 10:56)

Informację opracował: Elżbieta Patalas (28.11.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 301