Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 10 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • ul. Władysława Umińskiego 2A, 4A, 6A, 8A, 10 i  Śląskiej 76/78 (części działki nr 329/141 w obrębie G-17) o powierzchni 3920 m2,
  • ul. Rzgowskiej 201P (działka nr 880/4 w obrębie G-27) o powierzchni 26 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

  • ul. Biegunowej 1/3 (część działki nr 760 - w obrębie P-5) o powierzchni 18 m2,

przeznaczona do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian