Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze bezprzetargowej

 Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 26 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • al. Hetmańskiej bez numeru (część działki nr 110/12 w obrębie W-34) o powierzchni 410 m2,
 • ul. Stefana Żeromskiego 117 (działka nr 9/1 w obrębie P-28) o powierzchni 14 814 m2,
 • ul. Michała Ossowskiego bez numeru (działki nr 225/9 w obrębie P-7) o  powierzchni 217 m2,
 • ul. Zdrowie 4 (działka nr 627/4 w obrębie P-15) o powierzchni 267 m2,
 • ul. Drużynowej 6 (część działki nr 451 w obrębie P-5) o powierzchni  252 m2 ,
 • ul. Płaskiej bez numeru (działka nr 2/3 w obrębie G-30) o  powierzchni  186 m2,
 • ul. Szumnej 2a (działka nr 500/2 w obrębie G-30) o powierzchni  388 m2 ,
 • ul. Darniowej 4 (część działki nr 288/1 w obrębie G-22) o łącznej powierzchni 601 m2,
 • ul. Tokarzewskiego 25 i ul. Franciszkańskiej 95A (część działki nr 547/3 w obrębie B-49) o łącznej  powierzchni 697 m2,
 • ul. Limanowskiego 153 (część działki nr 123 w obrębie B-29) o powierzchni 55 m2,
 • ul. Łagiewnickiej 42 (część działki nr 39/1 w obrębie B-47) o powierzchni 88 m2,
 • ul. Łagiewnickiej 44 (część działki nr 32/26 w obrębie B-47) o powierzchni 25 m2,
 • ul. Kłosowej 3 (część działki nr 120/1 w obrębie B-36) o łącznej  powierzchni 2101,90 m2,
 • ul. Komunardów bez numeru (część działki nr 70/15 w obrębie B-48) o powierzchni 22,25 m2,
 • ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 8 (część działki nr 212/14 w obrębie B - 47) o powierzchni 96 m2,
 • ul. Pasterskiej 23 (część działki nr 142/29 w obrębie B-47) o powierzchni 158 m2,
 • ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” (część działki nr 212/14 w obrębie B-47) o powierzchni 36 m2,
 • ul. Pomorskiej bez numeru (działka nr 29/35 w obrębie S-2) o powierzchni 134 m2,
 • ul. dr. Adama Próchnika 5 (część działki nr 146/5 w obrębie S-1) o powierzchni 7 m2,
 • ul. Tuwima 23/25 (część działki nr 297/7 w obrębie S-6) o łącznej powierzchni 231 m2,
 • ul. 6 Sierpnia 5 (część działki nr 25 w obrębie S-6) o powierzchni 34 m2,
 • ul. Rewolucji 1905 r. nr 18 (część działki nr 221/3 w obrębie S-1) o łącznej powierzchni 139 m2,
 • ul. Józefa 8/10 (część działki nr 5/17 w obrębie W-22) o łącznej powierzchni 54 m2,
 • ul. Sienkiewicza 153 (część działki nr 85/7 w obrębie S-8) o powierzchni 27 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz

 • ul. Zgierskiej 256 (działka nr 5/7 w obrębie B-7) o powierzchni 30 123 m2,
 • ul. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" (działki nr 5/5 i 5/6 w obrębie B-7) o łącznej  powierzchni 340 m2,
 • ul. Zgierskiej 254 (działka 26/14 w obrębie B-7) o powierzchni 1 197 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze bezprzetargowej. 


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (21.06.2018 08:31)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (21.06.2018 08:31)

Informację opracował: Arkadiusz Stasiak (20.06.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 136