Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 9 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 15 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 128 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr  LD1M/00143474/1) o powierzchni 250 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 133 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00143473/4) o powierzchni 214 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 144 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00143470/3) o powierzchni 196 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 168 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00130437/6) o powierzchni 189 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 171 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00130437/6) o powierzchni 187 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 176 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00130437/6) o powierzchni 173 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 179 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00130437/6) o powierzchni 161 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 181 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00130437/6) o powierzchni 153 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 247/5 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00130436/9) o powierzchni 155 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 247/7 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00130436/9) o powierzchni 165 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 247/9 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00130436/9) o powierzchni 182 m²,
 • ul. Treflowej bez numeru (działka nr 247/11 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00130436/9) o powierzchni 222 m²,
 • ul. Treflowej 27 (działka nr 249/2 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00299175/3) o powierzchni 12 m²,
 • ul. Treflowej 25 (działka nr 248/2 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00299175/3) o powierzchni 11 m²,
 • ul. Treflowej 23 (działka nr 243/2 w obrębie G-42, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00299175/3) o powierzchni 3 m²,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 14 (działka nr 593 w obrębie G-44, opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00126307/5) o powierzchni 172 m²,
 • ul. Grażyny 14 (część działki nr 1044 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00171201/2) o powierzchni 72 m²,
 • ul. Kurczaki 133-137 (działka nr 625/7 w obrębie G-30, opisana w księdze wieczystej
  nr LD1M/00160652/8) o powierzchni 19 446 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 1/4 w obrębie G-28, opisana w księdze wieczystej nrLD1M/00323468/2) o powierzchni 492 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 670 w obrębie G-28, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00323468/2) o powierzchni 12 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 893/99 w obrębie G-28, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00323468/2) o powierzchni 150 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 19/10 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 44 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/29 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 92 m²,
 • ul. Piłkarska bez numeru (działka nr 1747/45 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6) o powierzchni 18 m²,
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1747/46 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6) o powierzchni 8 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/31 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 27 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/32 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 27 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/33 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 27 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/34 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 27 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/35 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 12 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 20/41 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 47 m²,
 • ul. Piłkarskiej 85/107 (działka nr 19/23 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0) o powierzchni 49 m²,
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1747/47 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6) o powierzchni 7 m²,
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 20/46 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6) o powierzchni 9 m²,
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 20/49 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6) o powierzchni 8 m²,
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 19/25 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00129426/6) o powierzchni 18 m²,
 • ul. Janusza Kusocińskiego bez numeru (część działki nr 186/2 w obrębie P-25, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00126160/2) o powierzchni 680 m²,
 • ul. Kreciej 120 (działka nr 72/1 w obrębie B-10, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00001747/9) o powierzchni 4511 m2,
 • ul. Kreciej 120 (działka nr 72/3 w obrębie B-10, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00001747/9) o powierzchni 3836 m2,
 • ul. Jabłoniowej bez numeru (działka nr 72/2 w obrębie B-10, brak księgi wieczystej) o powierzchni 1134 m2,       
 • ul. Lawinowej bez numeru (działka nr 35/2 w obrębie W-16, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00064315/1) o powierzchni 25408 m2,      
 • ul. Henrykowskiej 26 (działka nr 12 w obrębie W-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00116985/8) o powierzchni 30943 m2,      
 • ul. Henrykowskiej 26a (działka nr 14 w obrębie W-17, brak księgi wieczystej) o powierzchni 29786 m2,      
 • ul. Henrykowskiej bez numeru (działka nr 54 w obrębie W-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00306614/6) o powierzchni 10005 m2,      
 • ul. Henrykowskiej bez numeru (działka nr 65 w obrębie W-16, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00008911/9) o powierzchni 6897 m2,      
 • ul. Henrykowskiej bez numeru (działka nr 72 w obrębie W-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00013412/9) o powierzchni 9816 m2,      
 • ul. Zawiszy Czarnego 30 (części działki nr 56/16 w obrębie B-48, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00054967/3) o łącznej powierzchni 132,5 m2,      
 • ul. Wschodniej 23 (część działki nr 133 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00000556/6) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Pomorskiej bez numeru (część działki nr 96/69 w obrębie S-2, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00118517/1) o powierzchni 12 m2,
 • ul. Komuny Paryskiej 2 (działka nr 240/7 w obrębie S-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00056862/1) o powierzchni 79 m2,
 • ul. płk Jana Kilińskiego bez numeru (działka nr 289/1 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00218074/4) o powierzchni 118 m2,
 • ul. Piłsudskiego bez numeru i ul. Popowskiego bez numeru (część działki nr 103/32 w obrębie W-25, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00090035/5) o powierzchni 18 m2,
 • ul. Tatrzańskiej 61 (części działki nr 18/79 w obrębie W-30, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00007287/8) o łącznej powierzchni 110 m2,
 • ul. Nowogrodzkiej 57 (część działki nr 295 w obrębie W-15, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00095343/2) o powierzchni 300 m2,
 • ul. Modrzejewskiej 13 (część działki nr 498 w obrębie W-40, brak księgi wieczystej) o powierzchni 659 m2,
 • ul. Zbiorczej bez numeru (część działki nr 118/15 w obrębie W-26, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00166917/6) o powierzchni 4,45 m2,
 • ul. Zakładowej 35 (część działki nr 91/30 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00192441/9), ul. Zakładowej 35-41 (część działki nr 91/33 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00192446/4) i ul. Zakładowej bez numeru (część działki nr 91/20 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00114767/0) o łącznej powierzchni 10,30m2,
 • ul. Wojewódzkiego 2, ul. Zakładowej 72 i ul. Zakładowej 74 (część działki nr 53/35 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00146418/2) i al. Hetmańskiej bez numeru (część działki nr 53/55 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00146418/2) o łącznej powierzchni 11,50 m2,
 • ul. Tuwima bez numeru (część działki nr 233/10 w obrębie W-24, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00126884/3) o powierzchni 86,80 m2,
 • ul. Piłsudskiego 98 (część działki nr 22/63 w obrębie W-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00171443/0), al. Piłsudskiego 100 (część działki nr 23/8 w obrębie W-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00298827/2) i al. Piłsudskiego 100 (część działki nr 30/30 w obrębie W-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00298827/2) o łącznej powierzchni 225m2,
 • ul. Kmicica 5 (część działki nr 32/24 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00009341/9) o powierzchni 1 m2,
 • ul. Liściastej 56 i 56A (części działki nr 399/21 w obrębie B-5, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00089795/0) o łącznej powierzchni 353,15 m2,
 • ul. Liściastej bez numeru (część działki nr 399/27 w obrębie B-5, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00069288/7) o powierzchni 15 m2,
 • ul. Marysińskiej bez numeru (części działki nr 61/1 w obrębie B-50, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/000034476/8) o  powierzchni 180 m2,
 • ul. Ciesielskiej 25 (część działki nr 597/7 w obrębie B-28, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00006485/9) o  powierzchni 42,33 m2,
 • ul. Łagiewnickiej bez numeru (część działki nr 261/12 w obrębie B-10, opisana w księdze wieczystej nr LD1M00007201/2) o  powierzchni 11,02 m2,
 • ul. Rolniczej bez numeru (działka nr 477/4 w obrębie G-28, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00072591/8) o powierzchni 244 m2,
 • ul. Ogniskowej bez numeru (działka nr 480/8 w obrębie G-28, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00072572/9) o  powierzchni 88 m2,
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego 55 (część działki nr 288/9 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej nrLD1M/00071082/0) o powierzchni 1878 m2,
 • ul. Legnickiej 6 (część działki nr 102 w obrębie P-3, brak księgi wieczystej) o powierzchni 892 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru (działka nr 1001/42 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 11 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/21 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 34 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/22 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 35 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/23 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 35 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/24 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 36 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/25 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 36 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/26 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 37 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/27 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 24 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/11 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 41 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1007/4 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 143 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/17 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 35 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/18 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 35 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/19 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 36 m2,
 • ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego bez numeru (działka nr 1015/20 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 39 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 1 (działka nr 518/5 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 24 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 5 (działka nr 518/7 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 13 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 7 (działka nr 518/8 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 12 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 11 (działka nr 518/10 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 11 m2,
 • ul.prof. Jerzego Wernera 11 (działka nr 518/11 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 11 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 15 (działka nr 518/12 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 10 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 21 (działka nr 518/15 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 8 m2,
 • ul. prof. Jerzego Wernera 23 (działka nr 518/16 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063178/1) o powierzchni 16 m2,
 • ul. Wojska Polskiego 122 (część działki nr 181/51 w obrębie B-50, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120235/7) o powierzchni 8 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/7 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 149 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/8 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 117 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/9 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 117 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/10 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 117 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/11 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 118 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/12 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 115 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/13 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 173 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/15 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027541/3) o powierzchni 35 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1005/9 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 105 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/40 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 46 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/41 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 46 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/42 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 45 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/43 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 47 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/44 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 46 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/47 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 45 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/48 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 45 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/49 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 45 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/50 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 95 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1012/7 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 123 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/19 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 3 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/25 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 134 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/20 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 2 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/26 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 97 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/21 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 1 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/27 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 96 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/22 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 1 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/28 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 95 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/23 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 1 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/29 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 96 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/30 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 94 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/31 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 94 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/32 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 185 m2,
 • ul.  Aleksandra Janowskiego (działka nr 1007/5 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 132,00 m²,
 • ul. Aleksandra Janowskiego (działka nr 1007/2 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00017241/7) o powierzchni 84 m²,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/33 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 66 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/34 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 47 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/35 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 48 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/36 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 48 m2,
 • ul. prof. Romualda Cebertowicza bez numeru (działka nr 1006/37 w obrębie B-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00063673/1) o powierzchni 78 m2,
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego 36D (część działki 303/11 w obrębie G-27, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00076875/1) o powierzchni 117 m²,
 • ul. Rzgowskiej 217 (części działki nr 417/146 w obrębie G-27, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00035716/0) o łącznej powierzchni 94,40 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 417/149 w obrębie G-27, brak księgi wieczystej) o powierzchni 30 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 893/80 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00042192/2) o powierzchni 3 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (części działki nr 893/84 w obrębie G-26, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00044759/9) o łącznej powierzchni 69 m²,
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (części działki nr 893/38 w obrębie G-26, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00044759/9) o łącznej powierzchni 20 m²,
 • ul. Mieszkalnej 48 (część działki nr 227/1 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00069906/6) o powierzchni 30 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 

 • ul. Fabrycznej 17A (część działki nr 85 w obrębie W-25, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00127990/6) o powierzchni 2419 m2,
 • ul. Michała Ossowskiego 23 (działka nr 159/1 w obrębie P-7, brak księgi wieczystej) o powierzchni 377 m²,                             

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 • ul. Juliusza Ordona bez numeru (działka nr 163/1 w obrębie G-2 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00190251/6) o powierzchni 1091 m²,

przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 9 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.


Metryka strony i historia zmian