Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Podgórnej 59B, ul. Podgórnej 59c i ul. Wapiennej 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 7 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • Podgórnej 59B (działka nr 86/40 - KW LD1M/00024125/0, w obrębie G-15)
    i ul. Podgórnej 59C (część działki nr 86/38 - KW LD1M/00028234/5, w obrębie G-15) o łącznej powierzchni 399 m2,
  • Wapiennej 2 (część działki nr 108/3 i część działki nr 108/2 - KW LD1M/00174712/8, w obrębie P-7) o łącznej powierzchni 496,60 m2,

 

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (04.06.2018 14:46)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (04.06.2018 14:46)

Informację opracował: Agnieszka Orlicka (04.06.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 103