Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.08.2019 10:30 do 07.08.2019 15:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, oraz do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres 15 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 6 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • Tymienieckiego 7, obręb W-25, część działki nr 158/17 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00174255/6, powierzchni 1200,00 m²; 
 • Pienistej bez numeru , obręb P-35, działka nr 88 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00037787/2,  powierzchni 1025,00 m²; 
 • Ikara bez numeru, obręb P-37, część działki nr 186, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00299707/2,  o  powierzchni 700,00 m²;
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 429/50, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00092976/7, powierzchni 21,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 429/19, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00111155/6, powierzchni 25,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/46, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 18,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru , obręb G-42, działka nr 17/48, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 9,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru , obręb G-42, działka nr 17/49, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 9,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru , obręb G-42, działka nr 17/51 i działka nr 17/52, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 18,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru , obręb G-42, część działki nr 17/53 i część działki nr 17/54, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1,  powierzchni 18,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru , obręb G-42, część działki nr 17/55, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 11,00 m²; 
 • Starorudzkiej 80C, obręb G-42, część działki nr 17/56, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 10,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, część działki nr 17/57, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 11,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, część działki nr 17/58, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 11,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/59, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 10,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/60, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 21,00 m²; 
 • Piłkarskiej 85/107, obręb P-23, działka nr 19/10 i działka nr 20/29, opisanej
  w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0, i ul. Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1747/45, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6 o łącznej powierzchni 154,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1747/46, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6, powierzchni 8,00 m²; 
 • Piłkarskiej 85/107, obręb P-23, działka nr 20/31, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0, powierzchni 27,00 m²; 
 • Piłkarskiej 85/107, obręb P-23, działka nr 20/32, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0, powierzchni 27,00 m²; 
 • Piłkarskiej 85/107, obręb P-23, działka nr 20/33, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0, powierzchni 27,00 m²; 
 • Piłkarskiej 85/107, obręb P-23, działka nr 20/34, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0, powierzchni 27,00 m²; 
 • Piłkarskiej 85/107, obręb P-23, działka nr 20/35, działka nr 20/41 i działka nr 19/23, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00120825/0, o łącznej powierzchni 108,00 m²; 
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1747/47, działka nr 20/46 i działka nr 20/49, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6, o łącznej powierzchni 24,00 m²; 
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 19/25, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00129426/6, o łącznej powierzchni 18,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/20, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7,  o łącznej powierzchni 14,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/24, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 14,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/25, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 13,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/26, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 17,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/29, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 18,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/30, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 18,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/32, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 18,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/33, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 18,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/34, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 18,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/35, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138443/7, o łącznej powierzchni 25,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 20/52, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6, powierzchni 12,00 m²; 
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/75, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00067915/8, powierzchni 64,00 m²; 
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/77, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143159/7, o powierzchni 31,00 m²;
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/78, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143159/7, o powierzchni 69,00 m²; 
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/80 i działka nr 1748/82, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2, o łącznej  powierzchni 48,00 m²; 
 • Piłkarskiej bez numeru, obręb P-23, działka nr 1748/81 i działka nr 1748/83, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2, o łącznej powierzchni 140,00 m²; 
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/9, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 33,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/10, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 23,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/12, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 48,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/13, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 29,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/16, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 71,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/17, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 67,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/18, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 25,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/19, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 25,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/20, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 27,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/21, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 23,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/22, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 24,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/23, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 25,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/24, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 26,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/25, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 27,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/28, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 28,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/30, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 36,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/31, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 26,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/32, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 26,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/33, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 25,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/34 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 25,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/35, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 26,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, działka nr 1001/36, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 26,00 m²;
 • Prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, obręb B-40, część działki nr 536/3, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143828/8, o powierzchni 288,00 m² i 38,00 m²;
 • Mahatmy Gandhiego bez numeru / Powstańców Wielkopolskich bez numeru, obręb B-45, część działki nr 61/153, opisanej w księdze wieczystej
  nr LD1M/00033649/5 o powierzchni 7 ,00 m²;
 • Piłsudskiego bez numeru, obręb W-25, część działki nr 103/53, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00090035/5, powierzchni 2 x 18,00 m²; 
 • Marysińskiej bez numeru, obręb B-48, część działki nr 30/16, Rep. Hip 16-494 Bałuty Nowe Nr 410 o powierzchni 23,00 m²; 
 • Okulickiego 25, obręb B-3, część działki nr 31/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00111388/8, o powierzchni 12,00 m²; 
 • Stanisława Przybyszewskiego 22, obręb G-4, część działki nr 58/1 opisanej
  w księdze wieczystej nr LD1M/00136948/3, powierzchni 38,40 m²; 
 • Stanisława Przybyszewskiego 22, obręb G-4, część działki nr 58/1 opisanej
  w księdze wieczystej nr LD1M/00136948/3, powierzchni 42  m²; 
 • Stanisława Przybyszewskiego 22, obręb G-4, część działki nr 58/1 opisanej
  w księdze wieczystej nr LD1M/00136948/3, powierzchni 40  m²; 
 • Stanisława Przybyszewskiego 22, obręb G-4, część działki nr 58/1 opisanej
  w księdze wieczystej nr LD1M/00136948/3, powierzchni 18  m²; 
 • dr. Norberta Barlickiego 5, obręb P-19, część działki nr 178 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00104672/4, powierzchni 37,50  m²; 
 • dr. Norberta Barlickiego 5, obręb P-19, część działki nr 178 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00104672/4, powierzchni 37,50  m²; 
 • Mylnej 15, obręb G-25, działka nr 275/1, brak księgi wieczystej - osoba fizyczna, o powierzchni 793,00 m²;
 • Liściastej bez numeru, obręb B-1, część działki nr 2 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00010379/4, powierzchni 2025,00 m²; 
 • Wólczańskiej 25, obręb P-19 część działki nr 209 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00097500/5, powierzchni 940,00 m²; 
 • Księdza Adama Naruszewicza bez numeru, obręb G-16, część działki nr 8/13 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00051709/6, powierzchni 531  m²; 
 • Księdza Adama Naruszewicza bez numeru, obręb G-16, część działki nr 8/13 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00051709/6, powierzchni 889  m²; 
 • Piasta Kołodzieja 14a, obręb W-35, działka nr 49/29, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00020898/1 oraz działka nr 215/14 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00020897/4 o łącznej powierzchni 425,00 m²;
 • Kalinowej bez numeru, obręb B-27, część działki nr 51/18 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00056852/8, o powierzchni 100,00 m²; 213,00 m², 66,00 m², 60,00 m² 60,00 m² o łącznej powierzchni 499,00 m2
 • Przylesie bez numeru, obręb W-40, działka nr 697/38, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00170067/3, o  powierzchni 10549,00 m²;
 • Rubinowej bez numeru, obręb B-20, część działki nr 228/4 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00008252/1, o powierzchni 205,00 m²;
 • Powstańców Wielkopolskich 20A, obręb B-45, część działki nr 71/1 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00131124/6, o powierzchni 33,00 m², 23,00 m²; 14,00 m²,  i ul. Kasprzaka 69,  obręb B-45, część działki nr 70/124 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00131826/7, o powierzchni 44,00 m²,  19,00 m²;
 • ks. gen. Stanisława Brzóski 13/15a, obręb B-28, część działki nr 343/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00169188/7, o powierzchni 425,00 m²;
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/38 i działka nr 17/39, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 31,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/40, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 13,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/41, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 13,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/43, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 13,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/44, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 12,00 m²; 
 • Starorudzkiej bez numeru, obręb G-42, działka nr 17/45, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047194/1, powierzchni 21,00 m²;

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 • Bojowników Getta Warszawskiego 9, obręb B-47, działka nr 404/7, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00088170/6, powierzchni 3730,00 m²; 
 • Bojowników Getta Warszawskiego 11, obręb B-47, część działki nr 4045/5, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047291/1, powierzchni 87,00 m²; 

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego  na okres 15 lat.


Metryka strony i historia zmian