Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, oraz przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

 • ul. Ruskiej 8, obręb W-26, część działki nr 103, Rep.Hip nr 1352 Hip. 1264a, o powierzchni 13,00 m²;
 • ul. Chocianowickiej 20, obręb G-38, część działki nr 21, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00009969/7 o powierzchni 1132,00 m²;
 • ul. Oświatowej 49, obręb B-52, działka nr 6/2, opisana w księdze wieczystej LD1M/00205378/1 o powierzchni 309,00 m²;
 • ul. Henryka Sienkiewicza 75/77, obręb S-6, część działki nr 385/9, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00102854/0 o powierzchni 218,00 m²
 • ul. Siostrzanej bez numeru, obręb G-43, działka nr 225/6, opisana w księdze wieczystej LD1M/00012574/5 o powierzchni 629,00 m²;
 • ul. Rudzkiej 59, obręb G-50, działka nr 79/1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00169187/0 o powierzchni 80,00 m²;
 • ul. Mahatmy Gandhiego 14, obręb B-45, działki nr 102/25, 102/28, opisane w księdze wieczystej LD1M/00284358/2, działka nr 102/31, opisana w księdze wieczystej LD1M/00070219/3, działka nr 102/32, opisana w księdze wieczystej LD1M/00252558/1, działka nr 102/33, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00259457/2, ul. Mahatmy Gandhiego bez numeru, obręb B-45, działka nr 102/24 opisana w księdze wieczystej LD1M/00302580/0 o łącznej powierzchni 1728,00 m²;
 • ul. Pomorskiej bez numeru, obręb W-17, część działki nr 31, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00312312/4 o powierzchni 7500,00 m²;
 • ul. Czerwcowej bez numeru, obręb G-32, część działki nr 185/2, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00103413/4 o powierzchni 1101,00 m²;
 • ul. Kresowej bez numeru, obręb W-15, działki nr 109/1 i 109/2, opisane w księdze wieczystej LD1M/00310465/7 o łącznej powierzchni 372,00 m²;
 • al. Adama Mickiewicza bez numeru, obręb P-28, działka nr 41/30 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00046139/1, al. Adama Mickiewicza bez numeru, obręb P-30, działka nr 2/51, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00281263/8, al. Adama Mickiewicza bez numeru, obręb P-30, działka nr 2/53 i część działki nr 2/55, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00327060/0 o łącznej powierzchni 928,00 m²;
 • ul. Stefana Okrzei bez numeru, obręb P-7, część działki nr 311/31, brak księgi wieczystej, ul. Jana Pietrusińskiego 52, obręb P-7, część działki 311/38, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00050657/9, ul. Jana Pietrusińskiej bez numeru, obręb P-7, część działki nr 311/11, ul. Drewnowska bez numeru, obręb P-7, część działki nr 310/15, brak księgi wieczystej, o łącznej powierzchni 1500,00 m²;
 • al. Adama Mickiewicza bez numeru, obręb P-30, część działki nr 2/16, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000186/1 o powierzchni 2255,00 m²;
 • ul. Rajdowej 13, obręb P-26, część działki nr 66, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00037474/5 o powierzchni 4128,00 m²;
 • ul. Ludwika Waryńskiego 3, obręb P-7, część działki nr 375, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00022732/4 o powierzchni 20,00 m²;
 • ul. Kazimierza Tetmajera 14, obręb G-16, część działki nr 64/1, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00047056/2, ul. Kazimierza Tetmajera 12A, obręb G-16, część działki nr 63/11, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00016727/1 o łącznej powierzchni 55,00 m²;
 • ul. Legionów 85/87, obręb P-8, działka nr 62/6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00002238/5 o powierzchni 3742,00 m²;
 • ul. Wojska Polskiego 157, obręb B-52, część działki nr 166/1, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00114258/9 o powierzchni 15,00 m²;
 • ul. Traktorowej bez numeru, obręb B-34, część działki nr 84/40, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00010986/2 o powierzchni 1788,00 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 • ul. Alojzego Felińskiego 12-16H, obręb G-17, część działki nr 175/27, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00023984/2 o powierzchni 18,00 m²,

przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (26.08.2019 08:23)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (26.08.2019 08:33)

Informację opracował(a): Katarzyna Białasińska (23.08.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 214