Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy obejmujące zabudowane nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Sierpowej 24, ul. Lotniczej 5/5a, ul. Trębackiej 71, ul. Wodociągowej 24, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykazy stanowiące załączniki do:

- Zarządzenia Nr 7258/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu,

- Zarządzenia Nr 7259/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-4 jako działka numer 271, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu.

Pliki do pobrania:

 


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (24.11.2017 09:24)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (24.11.2017 09:26)

Informację opracował: Alina Krukowska (20.11.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 219