Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 1707/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych przy ul. Wielkopolskiej 60 i Piotra Bardowskiego 16-20, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykazy stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 1707/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.

Wykazy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 1.08.2019 r. do dnia 21.08.2019 r.


Pliki do pobrania:
Wykazy obejmujące lokale użytkowe - garaże przeznaczone do sprzedaży >>>


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (01.08.2019 09:13)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (01.08.2019 09:14)

Informację opracował(a): Alina Krukowska (29.07.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 207