Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konsultacji znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian