Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Szczegóły konkursu (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian