Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (12.06.2018 16:02)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (12.06.2018 16:02)

Ilość odwiedzin: 48