Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Spotkania Wigilijnego

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Spotkania Wigilijnego.

Szczegóły ogłoszenia >>>


Metryka strony i historia zmian