Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych, dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie: organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych, dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie: organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian