Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021.

Szczegóły konkursu (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian