Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 zadania "Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych łodzian"

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 zadania "Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych łodzian".

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian