Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie „Udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie „Udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian