Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-50 jako działka nr 200/6

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-50 jako działka nr 200/6.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach przetargu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian