Wyniki ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 21, Sebastiana Felsztyńskiego 37, Stanisława Wigury 8

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 21, Sebastiana Felsztyńskiego 37, Stanisława Wigury 8.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach przetargu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian