Wyniki ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Liniowej 6A, Pomorskiej 248, Parowozowej 4, Nowogrodzkiej 23 i Kresowej 34

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Liniowej 6A, Pomorskiej 248, Parowozowej 4, Nowogrodzkiej 23 i Kresowej 34.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach przetargu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian