Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/6 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 74, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/1 w obrębie P-18

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/6 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 74, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/1 w obrębie P-18.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach przetargu znajduje się na końcu ogłoszenia).