Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie, w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.05.2020 15:36)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.05.2020 15:37)

Informację opracował(a): Tomasz Lewandowski (21.05.2020)

Źródło: Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 113