Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące zamiaru wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 361/12 w obrębie G-30 (ul. Witolda), 122 w obrębie W-11 (ul. Hyrna), 108/1 w obrębie W-41 (ul. Bartnicza)


Metryka strony i historia zmian