Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Orzelskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie W-1 jako działka nr 54/5, niezbędnej do budowy kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV


Metryka strony i historia zmian