Zestawienie udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)


Metryka strony i historia zmian