Zestawienie udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U. 2021.0.2095)


Metryka strony i historia zmian