Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.01.2020 10:25 do 09.01.2020 10:28.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w Centrum Usług Wspólnych

Pliki do pobrania:

  • Kaluzula Informacyjna >>>
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z innymi rekrutacjami [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Zarządzenie Nr 10/18 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Usług Wspólnych oraz zasad pracy Zespołu ds. Naboru"

Oferty pracy w CUW


Metryka strony i historia zmian