Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.08.2017 15:16 do 31.08.2017 15:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w Centrum Usług Wspólnych

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zarządzenie Nr 12/16 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Centrum Usług Wspólnych oraz zasad pracy Zespołu ds. Naboru"

Oferty pracy w CUW

Oferty pracy z 2017 r.
 • Podinspektor/inspektor ds. kadr i analiz w Wydziale Kadr i Płac
  • Informacja o wyniku naboru
 • Podinspektor/inspektor ds. wydatków budżetowych w Wydziale Ekonomicznym
  • Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów
  • Informacja o wyniku naboru
 • Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatyki
  • Informacja o wyniku naboru
 • Podinspektor/inspektor w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatyki
  • Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów
  • Informacja o wyniku naboru
 • Inspektor w Wydziale Finansów i Rachunkowości
  • Informacja o wyniku naboru
 • Podinspektor w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatyki
  • Informacja o wyniku naboru