Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.09.2017 11:46 do 01.09.2017 11:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Ogłoszenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych

Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi, ul. Nowe Sady 19, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. kosztorysowania.

2009-06-23

Łódzki Zakład Usług Komunalnych
w Łodzi, ul. Nowe Sady 19
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalisty ds. kosztorysowania

Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: wyższe techniczne lub średnie techniczner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. kosztorysowania:

 1. Udział w przedmiarach i obmiarach robót oraz współpraca z pracownikiem komórki organizacyjnej, która będzie wykonawcą zlecanych robót.
 2. Opracowywanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych lub kalkulacji cenowych na roboty nietypowe.
 3. Współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót zgodnie z kosztorysami.
 4. Sporządzanie kalkulacji powykonawczych wg dokumentów dostarczonych przez komórki realizujące dane roboty.
 5. Współpraca z komórką ds. zaopatrzenia w zakresie bieżącej informacji odnośnie cen materiałów.
 6. Współpraca z pracownikami nadzoru w trakcie realizacji robót.
 7. Otwieranie zleceń produkcyjnych, inwestycyjnych oraz wewnętrznych.
 8. Opracowywanie kart limitowych i zapotrzebowań materiałowych na roboty prowadzone przez zakład.

Wymaganiar

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • nieposzlakowana opinia
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kosztorysanta lub podobnym
 • znajomość prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • znajomość programu kosztorysowego „NORMA PRO” i „PROKOM”
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność sztuki negocjacji
 • dyspozycyjność
 • dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe lub średnie - kierunek ogólnobudowlany
 • ukończone kursy i szkolenia w zakresie kosztorysowania, zamówień publicznych, negocjacji
 • bardzo dobra znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych
 • umiejętność sporządzania przedmiarów robót

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • przebieg pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia oraz inne dokumenty warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kosztorysowania” r

w terminie do dnia 30.06.2009 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: Ładowarek Ł-34 - rok prod. 1997 w ilości szt. 2

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (01.09.2017 11:39)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 15:03)

Informację opracował(a): Sylwia Stańczyk (18.09.2007)

Ilość odwiedzin: 6036

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
01.09.2017 15:03 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 15:02 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 14:59 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:59 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:57 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:56 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:55 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:54 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:53 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:52 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:46 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:46 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:44 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:43 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:42 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:41 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 11:39 Migracja danych Utworzenie strony