Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.10.2017 15:03 do 05.02.2019 13:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Łódzkie Centrum Wydarzeń

ul. Piotrkowska 87
90-423 Łódź
tel.: +48 (42) 280-79-10
e-mail: biuro@lcw.lodz.plr

NIP: 7252090093
REGON: 361495217r

Numer wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź: RIK/1/2015.r

Akt nadania statutu instytucji kultury: Uchwała Nr VIII/144/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Łódzkie Centrum Wydarzeń i nadania jej statutu.r

Godziny otwarcia Łódzkiego Centrum Wydarzeń:

poniedziałek-piątek: od 8.00 do 16.00
sobota-niedziela: nieczynner

Dyrektor: Izabela Zbonikowska
Zastępca Dyrektora: Mariusz Łysior

Zadania Łódzkiego Centrum Wydarzeń:

 1. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: krajowych i międzynarodowych festiwali i przeglądów, spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów, konferencji, cyklicznych wydarzeń miejskich.
 2. Wspieranie realizacji i promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta Łodzi.
 3. Inicjowanie sieci powiązań pomiędzy instytucjami miejskimi i centralnymi, organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami komercyjnymi.
 4. Podejmowanie działań w zakresie promocji wizerunkowej miasta Łodzi poprzez nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów informacyjnych i promocyjnych, prowadzenie działalności kulturalno-informacyjnej w innych formach niż wskazane w pkt 1-3.
 5. Prowadzenie w ramach działań statutowych, działalności medialnej i wydawniczej w szczególności poprzez:
  1. wydawany informator kulturalny,
  2. prowadzenie stron internetowych.
 6. Współpraca z mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji.

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Dział Ulicy Piotrkowskiej
 2. Dział Produkcji i Obsługi Projektów
 3. Dział Finansowo-Księgowy
 4. Dział Administracyjno-Organizacyjny
 5. Dział ds. Zamówień Publicznych
 6. Kadry i Płace
 7. Dział Projektów Komercyjnych

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (01.09.2017 15:11)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.09.2020 12:04)

Informację opracował(a): Patrycja Ignaszewska (26.08.2020)

Źródło: Biuro Promocji i Nowych Mediów

Ilość odwiedzin: 8819