Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020”


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7668/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020”.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. do godziny 16:00 w formie:

 1. otwartego tematycznego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi w dniu 15 lutego 2018 r. od godz. 16.30 do godz. 18.30 w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 2, umożliwiającego wyrażenie propozycji i opinii ustnie do protokołu;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, w godzinach pracy Ośrodka.

Projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018 – 2020” oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym www.mops.lodz.pl,
 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowymwww.forum.samorzad.lodz.pl

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 13 lutego 2018 r. oraz składane po dniu 21 lutego 2018 r. po godzinie 16:00,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi).

Uwaga:

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018 – 2020” oraz możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.01.2018 09:26)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (20.03.2018 12:48)

Informację opracował(a): Tomasz Pająk (29.01.2018)

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ilość odwiedzin: 2202