Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.12.2017 13:58 do 03.01.2018 10:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
www: www.mopitu.nbip.pl/mopitu/

e-mail: mczp-lodz@mczp-lodz.pl, (mopitu@mopitu.pl – tymczasowy)r

Adres ESP na platformie ePUAP: /mczp_lodz/SkrytkaESP

Dyrektor: tel.: +48 (42) 676-18-18, fax: +48 (42) 676-18-88
r

Zakład Medycyny Uzależnień, ul. Kilińskiego 232, tel. +48 (42) 684-08-13

 • Oddział Przyjęć
 • Oddział diagnostyczno-obserwacyjny
 • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
 • Poradnia leczenia uzależnień

Zakład Psychoterapii Uzależnień, ul. Niciarniana 41, tel.: +48 (42) 676-16-61

 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Oddział leczenia uzależnień
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Zakład Rehabilitacji i Readaptacji, ul. Niciarniana 41, tel.: +48 (42) 674-38-96

 • Hostel – noclegownia dla osób z problemem alkoholowym, ul. Przybyszewskiego 251/253
 • Hostel – noclegownia dla osób z problemem alkoholowym, ul. Niciarniana 41
 • Hostel – noclegownia dla sprawców przemocy domowej, ul. Niciarniana 41

Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (03.09.2017 19:57)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (03.01.2018 10:56)

Informację opracował(a): Anna Antonowicz (18.10.2012)

Ilość odwiedzin: 10956