Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.09.2017 10:31 do 31.10.2017 11:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarząd Gospodarowania Odpadami

ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź
tel./fax: +48 (42) 640-48-57
e-mail: sekretariat@zgo.uml.lodz.plr

NIP - 727 279 09 88
REGON - 101707394r

Dyrekcja:
dyrektor Bogdan Cieślikowski
zastępca dyrektora - główny księgowy Maria Zemlerr

Oddziały zarządu obsługują interesantów:r

Oddział Kompostowania ul. Sanitariuszek 70/72;

 • poniedziałek i czwartek 07:00 - 16:00
 • wtorek, środa i piątek 06:00 - 17:00
 • sobota 07:00 - 13:00

Oddział ds Zagospodarowania Odpadów:
- Składowisko ul. Kasprowicza 6/10/11

 • w dni robocze w godz. 6:30 - 14:30

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Kasprowicza nr 10;

 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek; 8:00 - 17:00
 • Wtorek; 8:00 - 20:00
 • Sobota; 8:00 - 12:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Graniczna;

 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek; 8:00 - 17:00
 • Wtorek; 8:00 - 20:00
 • Sobota; 8:00 - 12:00

Zarząd powstał z dniem 01 stycznia 2014 roku na mocy uchwały Nr LXXVII/1600/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Gospodarowania Odpadami" i nadania jej statutu.r

Przedmiotem działania Zarządu Gospodarowania Odpadami jest utrzymywanie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

 1. zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kasprowicza 6/10/11 wraz z jego rekultywacją i odgazowaniem;
 2. eksploatacja kompostowni odpadów znajdującej się w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72;
 3. utrzymanie nieczynnych wysypisk (składowisko Lublinek);
 4. zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę Łódź".

Metryka strony i historia zmian