Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.11.2019 11:10 do 04.11.2019 11:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zespoły Szkół Ponadpodstawowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 3 - druga lokalizacja
Adres:ul. Henryka Sienkiewicza 117
Dyrektor:Janusz Bęben
e-mail:szkola@tech3lodz.pl
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Adres:al. 1 Maja 89
Dyrektor:Kamila Niewiadomska
e-mail:kontakt@zseth.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego - druga lokalizacja
Adres:ul. Żubardzka 26
Dyrektor:Marcin Józefaciuk
e-mail:kontakt@zsr.elodz.edu.pl
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego
Adres:90-242 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Dyrektor:Elżbieta Kuskowska
Telefon:+48 (42) 678 19 20
e-mail:zsbt@zsbt-lodz.pl
BIP:www.bip.zsp15lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zsp15_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego (poprzednio ZSP 1)
Adres:91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171;Druga lokalizacja prowadzenia zajęć:90-755 Łódź, ul. al. 1 Maja 89
Dyrektor:Kamila Niewiadomska
Telefon:+48 (42) 654 00 05
e-mail:kontakt@zseth.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/ZSETH_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ekonomii i Usług(poprzednio ZSP 2)
Adres:93-533 Łódź, ul. Astronautów 19
Dyrektor:Ewa Baczewska
Telefon:+48 (42) 681 49 77
e-mail:kontakt@zseiu.elodz.edu.pl;
BIP:www.bip.zsp2lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zseiu_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Technikum nr 3 (poprzednio ZSP 3)
Adres:90-315 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 159/163;Druga lokalizacja prowadzenia zajęć:90-301 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 117
Dyrektor:Janusz Bęben
Telefon:+48 (42) 674 02 75
e-mail:szkola@tech3lodz.pl
BIP:www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/ZSP3/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Gastronomicznych (poprzednio ZSP 4)
Adres:90-373 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 88
Dyrektor:Zofia Wrześniewska
Telefon:+48 (42) 636 12 33
e-mail:kontakt@zsg.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zsglodz.wikom.pl/
e-PUAP:/000185844/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego
Adres:91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88
Dyrektor:Małgorzata Joniuk - Piątkowska
Telefon:+48 (42) 654 03 71
e-mail:sekretariat@zsp5lodz.pl
BIP:www.bip.zsp5lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/000194837/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich (poprzednio ZSP 6)
Adres:91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137
Dyrektor:Joanna Kośka
Telefon:+48 (42) 655 10 40
e-mail:kontakt@zsps.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zspslodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zspslodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Samochodowych - druga lokalizacja
Adres:ul. Bolesława Limanowskiego 124a
Dyrektor:Andrzej Żelasko
e-mail:kontakt@zss.elodz.edu.pl
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Samochodowych (poprzednio ZSP 7)
Adres:91-335 Łódź, ul. Wojciecha Kilara 3/5(poprzednio ul. Franciszka Prożka 3/5);Druga lokalizacja prowadzenia zajęć:91-041 Łódź, ul. Bolesława Limanowskiego 124a
Dyrektor:Andrzej Żelasko
Telefon:+48 (42) 651 24 62, +48 (42) 651 54 76
e-mail:kontakt@zss.elodz.edu.pl
BIP:bip.zsp7-lodz.pl
e-PUAP:/zss7lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej(poprzednio ZSP 9)
Adres:93-590 Łódź, al. Politechniki 38
Dyrektor:Henryka Michalska
Telefon:+48 (42) 684 39 75
e-mail:kontakt@zsp9.elodz.edu.pl
BIP:bip.zsp9lodz.wikom.pl
e-PUAP:/ZSP9/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Elektroniczno - Informatycznych im. Jana Szczepanika(poprzednio ZSP 10)
Adres:91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18
Dyrektor:Monika Michalik
Telefon:+48 (42) 656 29 11, +48 (42) 656 25 89
e-mail:zse@zse.toya.net.pl; elektronik@elektronik.lodz.pl
BIP:www.bip.zsp10lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/000184046/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty (poprzednio ZSP 12)
Adres:93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
Dyrektor:Halina Włodarczyk
Telefon:+48 (42) 643-38-29+48 (42) 643 35 19
e-mail:kontakt@zspm.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zspmlodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zspm_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków (poprzednio ZSP 13)
Adres:91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15
Dyrektor:Julitta Rosa
Telefon:+48 (42) 659 82 22
e-mail:kontakt@zsgt.elodz.edu.pl
BIP:bip.uml.lodz.pl/edu/?id=174
e-PUAP:/ZSPnr13/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (poprzednio ZSP 17)
Adres:93-502 Łódź, al. Politechniki 37
Dyrektor:Renata Fudała
Telefon:+48 (42) 648 71 12
e-mail:kontakt@zsti.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zst-ilodz.wikom.pl
e-PUAP:/473059550/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja (poprzednio ZSP 18)
Adres:92-229 Łódź, ul. Edwarda 41
Dyrektor:Irena Maszke
Telefon:+48 (42) 678 82 65
e-mail:sekretariat@poligrafik-lodz.pl
BIP:www.bip.zsplodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zsplg_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego(poprzednio ZSP 20)
Adres:91-212 Łódź, ul. Warecka 41
Dyrektor:Dorota Stefaniak
Telefon:+48 (42) 652 18 60
e-mail:sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl;
BIP:www.bip.zsp20lodz.wikom.pl
e-PUAP:/ZSP20/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego (poprzednio ZSP 21)
Adres:91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2;Druga lokalizacja prowadzenia zajęć:91-032 Łódź, ul. Żubardzka 26
Dyrektor:Marcin Józefaciuk
Telefon:+48 (42) 651 78 98
e-mail:kontakt@zsr.elodz.edu.pl
BIP:www.bip.zsp21lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zsr_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie

Metryka strony i historia zmian