Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.04.2018 13:27 do 18.04.2018 13:27.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego (poprzednio ZSP 1)
Adres:91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171
Dyrektor:Kamila Niewiadomska
Telefon:+48 (42) 654 00 05
e-mail:zsethdyrektor@wp.pl, zsethsekretariat@wp.pl
BIP:www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/ZSETH_lodz/SkrytkaESP
geom:6598549.245169484,5739560.777382714
Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej (poprzednio ZSP 2)
Adres:93-533 Łódź, ul. Astronautów 19
Dyrektor:Ewa Baczewska
Telefon:+48 (42) 681 49 77
e-mail:zsp2lodz@op.pl
BIP:www.bip.zsp2lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zseiu_lodz/SkrytkaESP
geom:6600921.286165466,5733406.524644562
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Adres:90-315 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 159/163
Dyrektor:Janusz Bęben
Telefon:+48 (42) 674 02 75
e-mail:zsp3@mnc.pl
BIP:www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/ZSP3/SkrytkaESP
geom:6601455.425786733,5736874.803957552
Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego (poprzednio ZSP 4)
Adres:90-373 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 88
Dyrektor:p.o. Dyrektora: Małgorzata Czyżyk
Telefon:+48 (42) 636 12 33
e-mail:gastronomik@gastronomik.neostrada.pl
BIP:www.bip.zsglodz.wikom.pl/
e-PUAP:/000185844/SkrytkaESP
geom:6601101.887583508,5736760.469326665
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego
Adres:91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88
Dyrektor:Małgorzata Joniuk - Piątkowska
Telefon:+48 (42) 654 03 71
e-mail:sekretariat@zsp5lodz.pl
BIP:www.bip.zsp5lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/000194837/SkrytkaESP
geom:6599382.3226467725,5739454.81293745
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich (poprzednio ZSP 6)
Adres:91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137
Dyrektor:Joanna Kośka
Telefon:+48 (42) 655 10 40
e-mail:sekretariat@spozywcza.lodz.pl
BIP:www.bip.zspslodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zspslodz/SkrytkaESP
geom:6600781.10858654,5741215.774433942
Zespół Szkół Samochodowych (poprzednio ZSP 7)
Adres:91-335 Łódź, ul. Wojciecha Kilara 3/5(poprzednio ul. Franciszka Prożka 3/5)
Dyrektor:Andrzej Żelasko
Telefon:+48 (42) 651 24 62, +48 (42) 651 54 76
e-mail:sekretariat@zss-lodz.pl
BIP:bip.zsp7-lodz.pl
e-PUAP:/zss7lodz/SkrytkaESP
geom:6598633.378671555,5740750.148235346
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres:93-590 Łódź, al. Politechniki 38
Dyrektor:Henryka Michalska
Telefon:+48 (42) 684 39 75
e-mail:info@zsp9.pl
BIP:bip.zsp9lodz.wikom.pl
e-PUAP:/ZSP9/SkrytkaESP
geom:6600345.298665134,5735033.672800524
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika
Adres:91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18
Dyrektor:Monika Michalik
Telefon:+48 (42) 656 29 11, +48 (42) 656 25 89
e-mail:zse@zse.toya.net.pl; elektronik@elektronik.lodz.pl
BIP:www.bip.zsp10lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/000184046/SkrytkaESP
geom:6602554.644607523,5741109.853740445
Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty (poprzednio ZSP 12)
Adres:93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
Dyrektor:Halina Włodarczyk
Telefon:+48 (42) 643 35 19
e-mail:zspm@zspm.net
BIP:www.bip.zspmlodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zspm_lodz/SkrytkaESP
geom:6602520.087871924,5734090.873254662
Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków (poprzednio ZSP 13)
Adres:91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15
Dyrektor:Julitta Rosa
Telefon:+48 (42) 659 82 22
e-mail:szkola@zsbg.org
BIP:bip.uml.lodz.pl/edu/?id=174
e-PUAP:/ZSPnr13/SkrytkaESP
geom:6601598.707627247,5742800.61353082
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego
Adres:90-242 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Dyrektor:Elżbieta Kuskowska
Telefon:+48 (42) 678 19 20
e-mail:zsp15@zsp15.ldi.pl
BIP:www.bip.zsp15lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zsp15_lodz/SkrytkaESP
geom:6602230.862190778,5739135.301959138
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (poprzednio ZSP 17)
Adres:93-502 Łódź, al. Politechniki 37
Dyrektor:Józef Kolat
Telefon:+48 (42) 648 71 12
e-mail:szkola.lodz@zst-i.pl
BIP:www.bip.zst-ilodz.wikom.pl
e-PUAP:/473059550/SkrytkaESP
geom:6600305.59319736,5734293.820815764
Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja (poprzednio ZSP 18)
Adres:92-229 Łódź, ul. Edwarda 41
Dyrektor:Irena Maszke
Telefon:+48 (42) 678 82 65
e-mail:zspoligraflodz@szkoly.lodz.pl
BIP:bip.uml.lodz.pl/edu/?id=178
e-PUAP:/zsplg_lodz/SkrytkaESP
geom:6604817.146897288,5738657.237689592
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Adres:91-212 Łódź, ul. Warecka 41
Dyrektor:Dorota Stefaniak
Telefon:+48 (42) 652 18 60
e-mail:szkola@warecka.edu.pl
BIP:www.bip.zsp20lodz.wikom.pl
e-PUAP:/ZSP20/SkrytkaESP
geom:6595790.664220464,5741570.295419875
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego (poprzednio ZSP 21)
Adres:91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2
Dyrektor:Marcin Józefaciuk
Telefon:+48 (42) 651 78 98
e-mail:zsp21@szkoly.lodz.pl
BIP:www.bip.zsp21lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/zsr_lodz/SkrytkaESP
geom:6597918.408240102,5740060.495049014
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych (poprzednio ZSP 22)
Adres:93-126 Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
Dyrektor:Ryszard Kaźmierczak
Telefon:+48 (42) 681 13 83
e-mail:zspnr22@wp.pl
BIP:www.bip.zsp22lodz.wikom.pl/
e-PUAP:/ZSPnr22/SkrytkaESP
geom:6601873.363831992,5735510.891341576
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Adres:90-542 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 115
Dyrektor:Teresa Łęcka
Telefon:+48 (42) 637 72 78
e-mail:sekretariat@cez.lodz.pl
BIP:www.bip.cezlodz.wikom.pl
e-PUAP:/CKU2/SkrytkaESP
geom:6600004.268276148,5736696.0427444745

Metryka strony i historia zmian