Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.12.2017 15:35 do 28.12.2017 09:20.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oświadczenia majątkowe

Wzory formularzy:

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych >>>r


Zgodnie z art. 24i ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.r

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm. ).r

Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, dokonuje p. Ewa Jankowska, inspektor w Biurze ds. Zarządzania Kadrami UMŁ.r

Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych radnych dokonuje p. Aneta Rabenda, inspektor w Biurze Rady Miejskiej UMŁ.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (26.04.2017 15:35)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (29.06.2020 15:46)

Informację opracował(a): Ewa Jankowska (29.06.2020)

Źródło: Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 34625

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
29.06.2020 15:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.06.2020 15:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.05.2020 09:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.02.2020 16:00 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.08.2019 11:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2019 10:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.03.2019 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.01.2019 11:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.08.2018 08:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2018 11:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2018 11:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.12.2017 09:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.12.2017 15:35 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.11.2017 13:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 13:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.10.2017 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.08.2017 13:05 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 09:52 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 09:31 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 09:24 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 09:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 15:49 Migracja danych Modyfikacja strony
26.04.2017 15:35 Migracja danych Utworzenie strony