Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ścibiorek Paulina

Dom Pomocy Społecznej

Ściborski Bogusław Józef

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ścibut Anna

Powiatowy Urząd Pracy

Ślażyński Jacek

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Śląski Arkadiusz

Powiatowy Urząd Pracy

Ślepecka Dorota

Centrum Świadczeń Socjalnych

Śniegowska Anna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Świątek Katarzyna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Świątek Joanna

Biblioteki Publiczne

Świątek-Mazur Bożena

Powiatowy Urząd Pracy

Świątnicka Magdalena Stefania

Dyrektor Technikum

Świderska Beata

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Świdzińska Ewa

p.o. zastępcy dyrektora

Świecka Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Świerkocka Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Świtoniak Aneta

Ośrodki i Domy Kultury

Tabowska Monika

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Tarka Danuta

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Tarnowska Dorota Irena