Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Wojciechowska Ewa

Centrum Świadczeń Socjalnych

Wojciechowski Jakub

Centrum Świadczeń Socjalnych

Wojdal Kamila

Dyrektor Gimnazjum

Wojdyła Grażyna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Wojnar Joanna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Wojtacka Iwona

Dom Pomocy Społecznej

Wojtania Mariola

Centrum Świadczeń Socjalnych

Wojtkiewicz Ewelina

Powiatowy Urząd Pracy

Wolanek Renata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wolenberg Karolina

podinspektor

Wolnicki Krystian

Powiatowy Urząd Pracy

Wolska Jolanta

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Wolska Sława

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Wolska-Kumosińska Katarzyna

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Wolski Wojciech

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Wołczyk Sławomir Antoni

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wołosiewicz Jerzy